Kontakt & bokning

loading...

Genom åren...

 • 1725-08-09 Catharina Bröms köper mot kontant ersättning området och rättigheterna kring Kilafors Herrgård. Hon var gift med drottning Kristinas skattmästare, guvernör Johan Gottman, adlad Silfverclou. Sedan omgift med doktorn & biskopen i Västerås, Carl Carlsson. Catharinas och Carls barn adlas med namnet Cederstöm. Catharina söker flertalet tillstånd för att få nyttja vattendragen i området, samt resa en masugn i syfte att driva järnbruk.
 • 1735-03-09 Catharina avlider. Dottern Hela Cederström blir efter skifte med sin broder Sven, ensam ägare till Kilafors Hammaren och Hälbo Masugn, vilka Chaterina byggt upp.
 • 1753-01-01 Helena avlider. Hennes dotter Chatarina Christina, gift med presidenten i Svea Hovrätt, friherre Carl Frölich, tar över rörelsen.
 • 1765-12-13 Presidentskan avlider. Hennes son Carl, vilken Chatarina hade från sitt första äktenskap med Henrik Bunge, kommer nu att ta över efter sin mor.
 • 1785 Skotten Georg Seton står nu som ägare till Kilafors Bruk. 20 sept. samma år begär han få "begagna en ny stämpel, emedan den gamla råkat i vanrykte".
 • 1797 Seton avlider. Karl-Gustav Netzel köper bruket tillsammans sin svåger Lars Persson Reimers.
 • 1806 Står Reimers som ensam ägaren.
 • 1811 Reimers änka Jeanne Gother äger nu ensam Kilaforsverken.
 • 1818 Johan Henrik Peterson, gift med Reimers brorsdotter ingår delägarskap.
 • 1830 Peterson äger nu Kilaforsverken tillsammans med P.C.Retting. Man reser en Herrgårdsbyggnad vilken i nedre plan innefattade nio rum/salar samt sju kamrar och ett kök. Vinden inrymde fyra boningsrum.
 • 1862 Rettigs söner ärver egendom.
 • 1896 Den mycket förmögne storbonde Jonas Johnson(Jon Johnson å Thorsberg) förärver nu bruket.
 • 1920 Sonen Albert förolyckas.
 • 1922 Jonas avlider. Barnbarnen Axel och Arne ärver egendom.
 • 1940 Arne Johnsson omkommer genom flygolycka. Barnen Ulf och Birgitta ärver Kilafors Bruk.
 • 1953 Nu ärver Ulf och Birgitta även farbroderns ägor.
 • 1969 Kopparfors AB köper hela skogsinnehavet vid Kilafors Bruk. Syskonen väljer att behålla själva fastigheten ännu några år, innan man säljer till Helge Renbro som tillsammans med sin husfru driver hälsohem på Herrgården. Dessvärre brinner den så kallade "Villan" ned till grunden.
 • 1981 Makarna Astor Wikberg och Diana Snaar förärver Kilafors Herrgård och öppnar turist- och konferenshotell.
 • 2004 Per Linell köper Kilafors Herrgård. Fortsätter driva verksamheten.
 • 2009 Restaurangverksamheten arrenderas ut.
 • 2012-01-01 Per Linell återtar driften av herrgården.